Hoạt động học tập

Chủ tịch Hội nghị học thuật Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Kansai lần thứ 136 - Bác sĩ Ishikawa khám tại bệnh viện chúng tôi

Được tổ chức tại Bệnh viện Kitano vào ngày 07/07/2024
Được chủ trì bởi bác sĩ của Phòng khám Kamogawa làm chủ tịch
Trang chủ làCách này

Bài viết gần đây

  1. Chiến dịch Botox Hàn Quốc 8/6 (Thứ 7) AM Limited

  2. Chủ tịch Hội nghị học thuật Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Kansai lần thứ 136 - Bác sĩ Ishikawa khám tại bệnh viện chúng tôi

  3. Điều trị nách được bảo hiểm chi trả tại Osaka

VI