Khi dân số già đi, tỷ lệ mắc bệnh ung thư da ngày càng tăng. Ngày càng có nhiều bệnh nhân điều trị bằng laser và nitơ lỏng để điều trị nốt ruồi và đốm đồi mồi mà không nghĩ đến cho đến khi quá muộn. Đối với các tổn thương nghi ngờ là ung thư, việc kiểm tra bệnh lý được thực hiện để kiểm tra sự hiện diện của tế bào ung thư.

VI