8/6 (Thứ 7) Chiến dịch Botox giới hạn vào buổi sáng 1.980 yên/1 địa điểm

tiêm botox hàn quốc
Mặt/Cả hai mặt: ¥1.980 (đã bao gồm thuế) / 1 địa điểm
Phí thủ tục: 1.100 yên (đã bao gồm thuế) Số tiền như nhau bất kể thực hiện bao nhiêu mũi tiêm
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Phòng khám Kamogawa 06-6809-6088
tiêm botox

VI