Dành cho những ai đang lo lắng về mùi hôi nách và mùi hôi nách! Phẫu thuật được bảo hiểm chi trả

Hãy cùng làm mới mùa hè
Dành cho những người chưa cảm nhận được tác dụng của miraDry
Phẫu thuật trị mùi hôi nách được bảo hiểm chi trả có hiệu quả. Bạn có thể phẫu thuật trị mùi hôi nách sau 3-6 tháng điều trị bằng miraDry.
Để biết thêm thông tin, bấm vào đây

VI